д-р Явор Стоянов


Д-р Явор Стоянов е роден през 1972г. в град София.

Завършва ветеринарен техникум през 1991г., а през 1997 г.  специалност Ветеринарна медицина в Тракийския    Университет.
 От тогава работи в клиники за дребни животни в гр.София, и  от 1998 г. паралелно обслужва ферми с продуктивни  животни в близките села.
 През 2001г е съосновател на  Ветеринарна Клиника Джулайвет, където работи до 2016г.

 От 2016г. се присъедиява  към  екипа на Ветеринарна Клиника Бомед.

 Член на BAVD - Българската Асоциация по Ветеринарна Дерматология http://www.bavd.bg/.

Интереси в областта на диагностиката и терапията на вътрешните болести с акцент върху  дерматология,онкология, стоматология, неврология, имунология, цитология,  образна диагностика, кардиология, микробиология,физиотерапия.

Интересува се и от хомеопатия, акупунктура, акушерство и алтернативна медицина.

Женен, с две деца и кавалерче Мери-Ан.


 Последни следдипломни обучения :

-Ultrasound in Medicine course, Sofia, 2016г.
-Workshop "Veterinary Endoscopy", Sofia, 2016г.
-BAVOT Balkan Meeting, Sofia,2016г.
-Workshop "Clinical Cytology", Varna,2016г.

- Workshop Лабораторна микробиология, София, 2016г.
-IDEXX-семинар хематология и биохимия, гр.София 2016г.
-Third Bulgarien Congres for Veterinary Cardiology, Sofia 2016г.

-Royal Canin - Dermatological seminar, Sofia, 2016г.

-VVC forum, Stara Zagora,2017

-First Congress for Veterinary Dermatology, Plovdiv,2017

-Worckshop "Liver biopsi",Varna,2017

-XVII BASAV Congress, Varna,2017

-DermaWorckshop,BAVD ,Sofia,2017

-Veterinary Dermatology day, ESVD,Sofia, 2018

-Second Congres for Veterinary Dermatology,BAVD,Sofia,2018

-Workshop Veterinary Gastroscopy,Varna,2018

-XVIII BASAV Congres, Varna, 2018

-Atumn Derma Workshop,BAVD,Sofia,2018

-Курс за работа с йонизиращи лъчения, Варна, 2019

-Third Bulgarien Congres for Veterinary Dermatology,BAVD,V.Tarnovo, 2019

-VVC семинар, Стара Загора, 2019

-First Congress Of Veterinary Oncology In Romania,Speaker,Bucharest,2019

-Ортопедичен семинар , BAVOT,София,2019