д-р Вера Веселинова


В екипа от 2018г.

Семинар по Хематология и биохимичен анализ,IDEXX, София, 2018г.

Семинар по Офталмология, София, 2018г.