Спешна медицинска помощ


Ветеринарна клиника Бомед има обучен екип, който може да оцени състоянието на критичен пациент и да го стабилизира. Клиниката разполага с необходимата апаратура за реанимация. Имаме възможност за подаване на кислород на пациент. Клиниката разполага с пациентен монитор за следене на основните жизнени показатели, инхалационна анестезия. Имаме апарат за пълна кръвна картина и апарат за изследване на биохимичните показатели, ехограф за коремна и гръдна ехография, чрез които можем да поставим адекватна оценка за състоянието на критичния пациент и съответно да приложим адекватно лечение.