Кардиология


Имаме възможност за диагностика на вродени и придобити сърдечни заболявание. Ветеринарна клиника Бомед извършва ехокардиографско изследване, електрокардиографско изследване. Разполагаме и с доплеров апарат за мерене на кръвно налягане.