Хирургия


Във Ветеринарна клиника Бомед се извършват както мекотъканни,така и ортопедични операции.Екипът ни има опит в операции в областта на коремна кухина,гръдна кухина,възстановяване на кости при прости и сложни фрактури.

Използваме голям набор от схеми за анестезия,включително и инхалационна анестезия с изофлуран.Инхалационната анестезия е най-безопасната и може да се ползва за оперции при възрастни пациенти и такива с тежки болестни процеси.