Политика за поверителност

Ветеринарна клиника „Бомед“ уважава вашата поверителност и е ангажирана със защитата на личната ви информация. Настоящите условия за поверителност описват как събираме, използваме и защитаваме вашите лични данни.

Събираме информация, която вие доброволно ни предоставяте, като например: име и фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес, както и информация за вашия домашен любимец (име, вид, здравословно състояние и други). Тази информация се използва за предоставяне на ветеринарни услуги и консултации, осъществяване на комуникация с вас относно вашите заявки и посещения, както и за изпращане на важна информация и напомняния относно здравето на вашия домашен любимец.

Вашите лични данни няма да бъдат продавани, разменяни или разкривани на трети лица, освен в случаите, когато това е необходимо за предоставянето на ветеринарни услуги или когато това се изисква от закона. Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки за защита на вашата лична информация от неразрешен достъп, загуба или злоупотреба.

Имате право на достъп, корекция или изтриване на вашите лични данни. Можете да се свържете с нас по всяко време, за да упражните тези права. Запазваме си правото да актуализираме тези условия за поверителност. Всички промени ще бъдат публикувани на нашия уебсайт.

Ако имате въпроси относно нашата политика за поверителност, моля, свържете се с нас на посочените контакти.

Call Now Button